ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

XENIOS VENTURES HOTELS S.A..

63 085, 63 085, Πευκοχώρι, Χαλκιδική, Ελλάδα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τηλ: (+30)
Fax: (+30) 2314 170 111

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΑΠΡ. - 31 ΟΚΤ. 09:30-19:00
1 ΝΟΕ. - 31 ΜΑΡ. 09:00-17:00

Email:
 crs@xv-hotels.com

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
XENIOS VENTURES MOMENTS